Uchwałą rady miasta podjętą w 2023 r. biblioteka publiczna była zwolniona od podatku od nieruchomości. Niedawno biblioteka otrzymała pismo od burmistrza miasta, w którym informuje o podjęciu uchwały uchylającej to zwolnienie podatkowe. Bibliotekę zobowiązano do złożenia deklaracji korygującej na rok bieżący — w ciągu 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia. Instytucja nie jest przygotowana finansowo na poniesienie kosztu podatku od nieruchomości w bieżącym roku, ponieważ wydatek taki nie był ujęty w planie finansowym.
Czy organizator może w trakcie roku budżetowego podejmować takie decyzje, które mają wpływ na sytuację finansową instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: