Państwowa instytucja kultury (dalej: instytucja A) podpisała umowę o dzieło z samorządową powiatową instytucją kultury (dalej: instytucja B) na realizację spektaklu na jej rzecz. Obydwie są podatnikami VAT czynnymi. W ramach tej umowy instytucja A przenosi na instytucję B prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów dokonanego podczas prób i spektaklu, a także do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń terytorialnych na wskazanych w umowie polach eksploatacji, m.in.:

  • utrwalanie jakąkolwiek techniką, w tym w formie zapisu audialnego;
  • nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, w tym z wykorzystaniem egzemplarza wprowadzonego do obrotu, dowolną techniką.

Instytucja B zastrzega sobie również prawo do wykorzystania dowolnie wybranych fragmentów artystycznego wykonania utworów na potrzeby promocji wskazanych wyżej nadań oraz do audycji reportażowych.
Z jaką stawką VAT instytucja A powinna wystawić fakturę za realizację spektaklu?
Czy usługa kulturalna z przeniesieniem praw majątkowych korzysta ze zwolnienia od VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy instytucje prawidłowo nazwały umowę „umową o dzieło”, czy też umowa ta powinna być raczej „umową współpracy”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: