Pytania dotyczą dodatkowych kosztów ponoszonych za zleceniobiorców.
Instytucja kultury zamierza z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zawrzeć umowę cywilnoprawną o świadczenie usług, z której będzie wynikało, że instytucja jako zlecający ponosi dodatkowe koszty m.in. związane z wyjazdami zleceniobiorcy w celu wykonania umowy (nocleg i dojazd). Czy poniesienie kosztów z tego tytułu przez instytucję to dla zleceniobiorcy przychód podatkowy? Czy można zastosować tu zwolnienie od podatku?
Biblioteka w ramach organizacji imprezy kulturalnej o tematyce kryminalnej chce zaprosić osobę, która wygłosi wykład. Osoba ta nie chce wynagrodzenia, tylko zwrot kosztów podróży (biletów na pociąg). Czy instytucja kultury może zwrócić koszty podróży osobie niebędącej pracownikiem? Czy trzeba podpisać z tą osobą umowę?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: