Pracownicy instytucji kultury otrzymują wynagrodzenie za pracę składające się z: wynagrodzenia zasadniczego, premii regulaminowej w stałej kwocie wynoszącej 20% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagradzania — stażowego oraz funkcyjnego do 30% wynagrodzenia zasadniczego.
Powyższe składniki ustalone są kwotowo w umowie o pracę i wypłacane co miesiąc w stałej wysokości. Za czas nieobecności proporcjonalnie zmniejszane są wszystkie składniki zapisane w umowie o pracę.
Czy wszystkie składniki wynagrodzenia wymienione w umowie o pracę, pomniejszane o czas choroby, należy uzupełnić? Jeśli tak, jak to zrobić? Czy do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego trzeba uwzględnić składniki wymienione kwotowo w umowie o pracę?
Jeśli premia była wcześniej wypłacana w stałej wysokości pomimo nieobecności pracownika, to czy należy uwzględnić ją w podstawie zasiłku chorobowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: