Instytucja kultury zatrudnia 9 pracowników. Większość z nich ma w umowie o pracę zapis, że miejscem wykonywania pracy jest miejsce uzależnione od organizacji wydarzeń kulturalnych oraz innych zadań wynikających z działalności statutowej pracodawcy. I tak np. pracownik kierujący samochodem służbowym wypełnia kartę drogową z każdego wyjazdu (są to wyjazdy m.in. związane z dostarczeniem dokumentów, zaopatrzeniem).
W instytucji w związku z równoważnym systemem czasu pracy oraz indywidualnie ustalanym harmonogramem pracy dla każdego pracownika rzadko zdarza się, żeby pracownik potrzebował wyjść w trakcie pracy w celu prywatnym.
Czy konieczne jest prowadzenie ewidencji wyjść służbowych?
Czy w przypadku wyjść prywatnych pracownik powinien złożyć wniosek w tej sprawie ze wskazanym terminem odpracowania oraz czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wyjść prywatnych, czy wystarczy sam wniosek pracownika albo sama ewidencja?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: