• Dyrektora instytucji kultury można powołać tylko na czas określony • Przed powołaniem dyrektora instytucji kultury organizator powinien zawrzeć z kandydatem odrębną umowę regulującą zasady działalności instytucji • W określonych przypadkach dyrektora instytucji kultury można odwołać przed upływem okresu powołania

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: