Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury. Organizatorem jest samorząd gminy i miasta, centrum kultury zostało utworzone decyzją rady gminy i miasta i działa na podstawie statutu. Obecnego dyrektora powołał w 2000 r. zarząd gminy i miasta.
Jak, w świetle ostatnich zmian w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), należy rozwiązać kwestię zatrudnienia dyrektora:

  1. czy dotychczasowa umowa (powołanie na stanowisko) wygasa z mocy nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej z końcem 2012 r., a jeżeli tak, to w jakim trybie należy zatrudnić nowego dyrektora (konkurs, powołanie)?
  2. kto, w przypadku procedury bezkonkursowej podejmuje decyzję o powołaniu (burmistrz, rada gminy)?
  3. na jaki okres maksymalnie można zawrzeć nową umowę z dyrektorem?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: