W skład istniejącego od 2000 r. Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi m.in. biblioteka i 4 filie biblioteczne. Dwie filie w tym roku mają zostać zamknięte. Ze statutu instytucji wynika jednak, że:

  • § 1 Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Rady Gminy;
  • § 12 Organizator może zlikwidować Ośrodek, przy czym obowiązany jest na 12 miesięcy przed wydaniem aktu o likwidacji, podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze i przyczynach likwidacji.

Czy konieczna jest opinia powiatowej biblioteki oraz podanie do publicznej wiadomości o likwidacji filii i jej przyczyny? Czy wystarczy zmienić statut i regulamin organizacyjny ośrodka kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.