Muzeum jest wydawcą rocznika naukowego. Z autorami artykułów (w większości niebędących jego pracownikami) zawiera umowy wydawnicze z przejęciem majątkowych praw autorskich.
Jaką umowę należy zawrzeć z pracownikiem, autorem artykułu, który nie chce zawrzeć umowy przekazującej muzeum majątkowe prawa do tekstu? Tekst ten powstał częściowo w godzinach pracy, ponieważ dotyczył twórczości artysty, którego dzieła znajdują się także w zbiorach muzeum. Pracownik nie chce podpisać umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, gdyż chce ten tekst wykorzystać jeszcze w innej publikacji, u innego wydawcy, a od muzeum nie oczekuje wynagrodzenia związanego ze sprzedażą tomu.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: