Pytanie dotyczy możliwości prowadzenia muzeum przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK).
Czy do działalności GOK można dodać również utworzenie i prowadzenie muzeum?
Jak powinna przebiegać procedura uruchomienia muzeum w GOK? Jakie ewentualne zezwolenia czy opinie odpowiednich instytucji trzeba uzyskać? Czy wystarczy zmienić statut GOK, aby muzeum rozpoczęło działalność, czy najpierw należy utworzyć muzeum jako samodzielną instytucję kultury, a następnie połączyć GOK z muzeum? Jak powinna wyglądać kolejność działań?
Czy Gminny Ośrodek Kultury lub prowadząca go gmina może przejąć muzeum prowadzone nieformalnie przez osobę fizyczną (osoba ta posiada zbiory o znaczeniu muzealnym, jednak nie posiada żadnego statutu, regulaminu muzeum, nie dokonywała żadnych starań i uzgodnień z odpowiednimi instytucjami w celu utworzenia muzeum).
Jeżeli GOK lub gmina może przejąć takie muzeum, to jak powinna wyglądać taka procedura?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.