Na potrzeby organizacji koncertu instytucja podpisuje umowę z agencją. Agencja zastrzegła chorobę artysty jako siłę wyższą, która powoduje, że jej wystąpienie nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty kar umownych. Choroba artysty to wypadek losowy, trudny do przewidzenia, ale w razie jego zaistnienia instytucja kultury zostaje bez artysty i z poniesionymi wydatkami na organizację koncertu. Trudno w takiej sytuacji zmienić termin, bo koncert jest planowany w ramach festiwalu plenerowego. Wydaje się słuszne, że agencja powinna w takiej sytuacji zapewnić innego artystę lub zwrócić koszty poniesione przez instytucję kultury.
Czy można zrobić takie zastrzeżenie w umowie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: