Gmina na podstawie umowy użytkowania i administrowania przekazała na potrzeby działalności miejskiego ośrodka kultury nieruchomości położone w centrum miasta. Są to trzy połączone ze sobą budynki. Niewielka część pomieszczeń ośrodka kultury wchodzi w skład wspólnoty mieszkaniowej, do której należy też gmina. Z umowy wynika, że ośrodek kultury zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w wysokości odpowiadającej powierzchni oddanej w użytkowanie, w tym: podatek od nieruchomości oraz opłaty wnoszone do wspólnoty mieszkaniowej obejmujące administrację nieruchomością, koszty eksploatacji i fundusz remontowy, na podstawie noty księgowej wystawionej przez oddającego w użytkowanie, czyli gminę.
Czy gmina, jako organizator samorządowej instytucji kultury, może pobierać opłaty od ośrodka kultury za administrowanie nieruchomością, za koszty eksploatacji i na fundusz remontowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.