zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie placem zabaw w gminie

Czy instytucja kultury powinna zarządzać placami zabaw w gminie?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie powinny być one przekazane — zarządzeniem wójta czy umową o administrowanie?

Zarządca nieruchomości biblioteki

Biblioteka otrzymuje na własność budynek z przeznaczeniem na działalność biblioteczną. Czy dla tego budynku biblioteka może mieć zarządcę, który jest przedsiębiorcą? Jego obowiązkami byłoby utrzymanie sprzątaczek, ponoszenie opłat i wydatków na bieżące remonty, natomiast koszty mediów ponosiłaby bezpośrednio biblioteka.