zarządzanie nieruchomościami

Powierzenie instytucji kultury zarządu budynkiem stanowiącym jej współwłasność

Samorządowa instytucja kultury i gmina są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem, z którego korzystają trzy podmioty: biblioteka publiczna (administrator, zarządca), zespół szkolno-przedszkolny i centrum kultury. Zarządzanie nieruchomością wspólną powierzono bibliotece na podstawie umowy zawartej z gminą. Biblioteka jako administrator ponosi wszystkie koszty i opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości, a następnie obciąża nimi pozostałe jednostki proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
Czy powierzenie administrowania bibliotece jest zgodne z prawem?
Czy wystawiane faktury traktować jako refaktury, które pomniejszają koszty, czy jako sprzedaż z naliczonym VAT?

Zarządzanie placem zabaw w gminie

Czy instytucja kultury powinna zarządzać placami zabaw w gminie?
Jeżeli tak, to na jakiej podstawie powinny być one przekazane — zarządzeniem wójta czy umową o administrowanie?

Zarządca nieruchomości biblioteki

Biblioteka otrzymuje na własność budynek z przeznaczeniem na działalność biblioteczną. Czy dla tego budynku biblioteka może mieć zarządcę, który jest przedsiębiorcą? Jego obowiązkami byłoby utrzymanie sprzątaczek, ponoszenie opłat i wydatków na bieżące remonty, natomiast koszty mediów ponosiłaby bezpośrednio biblioteka.