Ze statutu gminnego centrum kultury wynika, że instytucja ta zatrudnia zastępcę dyrektora, który nią zarządza oraz reprezentuje ją tylko podczas nieobecności dyrektora i za ten czas otrzymuje dodatek funkcyjny. Jednak w umowie o pracę żaden pracownik nie ma wpisanego stanowiska zastępcy dyrektora. Dyrektor osobnym zarządzeniem wyznaczył danego pracownika do pełnienia funkcji swojego zastępcy do odwołania.
Czy takie działania dyrektora centrum kultury są prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.