aukcje internetowe

Sprzedaż przedmiotów na aukcji internetowej

W miejskim domu kultury (samorządowa instytucja kultury), planujemy przeprowadzić sprzedaż zbędnego mienia za pośrednictwem aukcji na portalu internetowym Allegro. W związku z tym planujemy zarejestrować konto na Allegro, wystawić przedmioty na aukcji z ceną minimalną określoną w zarządzeniu dyrektora, dokonać sprzedaży i wystawić fakturę dla kupującego. Czy to jest prawidłowe? Czy koszty związane z przeprowadzeniem aukcji można pokryć z budżetu instytucji, jeśli mienie nie zostanie sprzedane?