honorarium autorskie

Umowy z autorami zawierane przez instytucję kultury

Instytucja kultury zamierza wydawać miesięcznik. Będzie zawierała z autorami tekstów i fotografii umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Formułując zapisy umów, instytucja ma problem z ustaleniem kwoty honorarium, ponieważ każde dzieło będzie wyceniane indywidualnie. Co miesiąc dział płac będzie otrzymywać wierszówkę (tj. informację o należnym honorarium autorskim), na której każdy twórca będzie miał określoną kwotę; w każdym miesiącu może być ona inna.
Czy umowy można zawierać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku (w trakcie tego okresu może się zdarzyć, że twórca napisze tekst lub wykona fotografię do każdego wydania numeru miesięcznika lub do wybranych numerów)?
Czy w umowach można nie określać konkretnej kwoty?
Czy umowy zawarte w tej formie będą nosiły znamiona umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Ile egzemplarzy autorskich dla autorów książki wydanej przez muzeum?

Muzeum zleciło druk książki pokonferencyjnej. Teksty do książki pochodzą od uczestników konferencji naukowej.
Ile książek — w braku zawartej umowy w tej sprawie — egzemplarzy autorskich należy się autorowi tekstu?
Czy redaktor też otrzymuje nieodpłatnie książki — jeśli tak, to ile?

Honorarium autorskie na konto innego podmiotu

Instytucja kultury przygotowuje do druku katalog do kolejnej wystawy i podpisuje z autorami umowy o napisanie tekstów. Jeden z nich jest obywatelem Afganistanu i chciałby swoje honorarium przekazać na konto zagranicznej fundacji. Instytucja kultury ma przekazywać jego wynagrodzenie na konto wskazanej przez autora fundacji, ewentualnie innej osoby, która następnie przekaże je fundacji. Czy można w umowie można zapisać taką możliwość?