import usług kulturalnych

Faktura za koncert zagranicznego artysty

Samorządowa instytucja kultury zorganizowała koncert zagranicznego wykonawcy. Wykonawca, który — jak oświadczył — rozlicza się z VAT w Niemczech, wystawił fakturę w języku polskim i niemieckim.
Czy instytucja kultury ma obowiązek rozliczenia VAT?

Import usług od podmiotu zwolnionego z VAT

Instytucja kultury planuje zaprosić na występ 3 artystów ze Szwajcarii. Artyści wystawią fakturę VAT za występ jako stowarzyszenie. Stowarzyszenie to jest w swoim kraju zwolnione z VAT jako podmiot prowadzący działalność kulturalną.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury powinna rozpoznać import usług i odprowadzić z tego tytułu VAT?

Import usług — wynagrodzenie zagranicznego artysty prowadzącego działalność gospodarczą

Pytanie dotyczy rozliczenia VAT przy imporcie usługi wykonania podczas wydarzenia kulturalnego utworu przez zagranicznego artystę — prezentacji projektu audiowizualnego.
Czy istnieje możliwość zastosowania zwolnienia przy imporcie tych usług?
Czy dla wynagrodzenia zagranicznego artysty, który wystawia fakturę za daną usługę, instytucja może zastosować zwolnienie od VAT jak dla polskiego artysty?

Import usług kulturalnych ze Słowacji

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach realizacji projektu z EFRR — Program współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska — Republika Słowacka instytucja ma zamiar zakupić od słowackiego stowarzyszenia usługi kulturalne polegające na występie zespołu regionalnego i pokazach rękodzielniczych artystów słowackich. W tej sytuacji mamy do czynienia z importem usług.
Po otrzymaniu rachunku ze Słowacji instytucja chce wystawić fakturę wewnętrzną z zastosowaniem zwolnienia i wykazać wartość importu usług w deklaracji VAT-7, bez VAT. Czy takie postępowanie będzie prawidłowe?