Rafał Polit

konsultant podatkowy

Dotacja z PFRON na bezpłatne warsztaty a odliczenie VAT

Teatr otrzymał z PFRON dotację na realizację działań zwiększających dostępność swoich spektakli, warsztatów i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym planuje m.in. zorganizować bezpłatne warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnościami. W związku z organizacją warsztatów kupi wiele różnych materiałów niezbędnych do ich realizacji. Teatr nie stosuje obecnie prewspółczynnika — w ocenie tej instytucji kultury bezpłatne warsztaty organizowane w ramach projektu i finansowane z dotacji służą promocji przyszłego repertuaru teatru, a zatem jego działalności odpłatnej.
Czy teatrowi przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu materiałów użytych podczas bezpłatnych warsztatów?

Warsztaty muzyczne przeprowadzone przez solistę z zagranicy a VAT

Instytucja kultury podmiotowo zwolniona z VAT otrzymała fakturę z Czech za przeprowadzenie warsztatów dla działającej w instytucji orkiestry dętej. Przedmiotem usługi były warsztaty muzyczne — czeski solista przygotowywał orkiestrę do występu. Warsztaty dla uczestników były bezpłatne.
Czy usługa przeprowadzenia warsztatów jest usługą kulturalną, czy też usługą szkoleniową?
Czy zakup takiej usługi stanowi import usług zwolniony z VAT, czy też objęty stawką VAT 23%?

Ewidencja darowizn na kasie fiskalnej

Instytucja kultury korzysta zarówno ze zwolnienia podmiotowego, jak i ze zwolnienia przedmiotowego w VAT. W ramach działalności statutowej prowadzi m.in. zajęcia plastyczne, naukę gry na gitarze. Ponadto wynajmuje pomieszczenia. Każdy z uczestników zajęć dokonuje płatności za nie przelewem bankowym lub bezgotówkowo poprzez terminal płatniczy. Część warsztatów jest bezpłatna. Z tego powodu niektórzy uczestnicy zajęć wpłacają dobrowolnie darowizny przez terminal płatniczy z przeznaczeniem na cele statutowe instytucji.
Przychody instytucji kultury to w szczególności wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze z tytułu:

 • wynajmu pomieszczeń — 1000 zł,
 • darowizn — 14 196 zł.

Natomiast od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą instytucja osiąga przychody z:

 • wynajmu pomieszczeń — 9800 zł,
 • innych usług (warsztaty, kursy rysunku) — 4385 zł.

Czy wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekazane przelewem bankowym w formie darowizny instytucja kultury powinna wliczać do obrotu zwolnienia z kas rejestrujących (fiskalnych), tj. do limitu 20 000 zł?
Czy przedstawiona struktura przychodów pozwala na zastosowanie zwolnienia z kas rejestrujących?

Jakie przychody liczyć do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?

Dom kultury (DK) korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na nieprzekroczenie wartości sprzedaży 200 000 zł. DK osiąga następujące przychody, które w całości przeznaczane są na cele statutowe:

 1. Przychody z prowadzenia odpłatnej działalności kulturalnej (około 110 000 zł), w tym z:
  • prowadzenia odpłatnych zajęć i warsztatów (muzycznych, malarskich, teatralnych, taneczno-ruchowych) — 60 000 zł,
  • biletów wstępu na wydarzenia, koncerty, spektakle — 50 000 zł.
 2. Przychody z działalności gospodarczej (około 75 000 zł), w tym usług:
  • najmu pomieszczeń, sprzętu, nagłośnienia — 15 000 zł,
  • promocyjnych i reklamowych — 60 000 zł.

Dom kultury zawarł umowę z urzędem wojewódzkim na organizację widowiska muzycznego. Wydarzenie będzie niebiletowane i zorganizowane zgodnie z kreatywną koncepcją autorską, opracowaną przez DK. Ponadto instytucja zajmie się kompleksową organizacją widowiska, w tym: doborem artystów, zapewnieniem instrumentów, honorariami wykonawców, aranżacją, oświetleniem, nagłośnieniem, opłatami do ZAiKS, promocją oraz realizacją filmu z wydarzenia. Wynagrodzenie DK wyniesie 140 000 zł.
Czy usługi świadczone w ramach tej umowy są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?
Czy realizacja umowy i przekroczenie limitu wartości sprzedaży 200 000 zł spowoduje dla DK konsekwencje w VAT?
Których z osiąganych przychodów nie ujmować do limitu sprzedaży pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT?

Ewidencja na kasie fiskalnej oraz wystawienie faktury VAT

Samorządowa instytucja kultury będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi dodatkową działalność gastronomiczną (nie jest to catering, posiłki serwowane są stacjonarnie). Każdorazowo przed wykonaniem usługi zawierane są umowy z klientem. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą VAT — zarówno dla osoby fizycznej (konsument), jak i firmy. Płatność za usługę realizowana jest gotówką lub przelewem.
Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsument) niezależnie od formy płatności instytucja ma obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej

W sezonie letnim instytucja kultury jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, np. dni miasta. W trakcie takiego wydarzenia firmy zewnętrzne prowadzą sprzedaż, np. waty cukrowej, balonów, czy też wstępu do mini wesołego miasteczka dla dzieci itp. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, a teren, na którym odbywa się wydarzenie, został jej oddany do dyspozycji na podstawie umowy użyczenia, czyli nieodpłatnie.
Jakim tytułem należy pobrać opłaty od firm zewnętrznych, sprzedających swoje towary i usługi na terenie wydarzenia?
Jak ewidencjować wpłaty gotówki od osób fizycznych, jeśli instytucja dysponuje wyłącznie kasą fiskalną w jej budynku, a opłaty pobierane są w terenie, kilka kilometrów od budynku?

Import usług spoza UE

Samorządowa instytucja kultury wykupiła na własne potrzeby dostęp do popularnego programu graficznego. Sprzedawcą jest firma z Australii, która nie posiada oddziału w UE. Po zrealizowaniu płatności Instytucja otrzymała fakturę VAT w złotych. Instytucja kultury jest zwolniona przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy w związku z zakupem programu wystąpił import usług spoza UE dla podatnika zwolnionego z VAT? Jeśli tak, to jak należało wykazać taką transakcję?

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

 • Od 1 lipca obowiązują nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi obecnie 12%
 • Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz przywrócono — na nowych zasadach — wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

Darowizna a VAT

Instytucja kultury otrzymała defibrylator w darowiźnie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Jego wartość w zawartej umowie darowizny określono na 4000 zł. Instytucja sporządziła protokół przekazania, lecz nie zawarto w nim wartości przedmiotu darowizny w kwocie netto lub brutto. Instytucja wystawiła fakturę wewnętrzną, naliczając VAT należny i odliczając VAT naliczony.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Wyżywienie i nocleg dla artystów a odliczenie VAT

W lipcu miejsko-gminny ośrodek kultury (MGOK) będzie gościł artystów z Warszawy, którzy wezmą udział w odpłatnym i biletowanym koncercie. Koncert odbędzie się w godzinach popołudniowych i MGOK chciałby zapewnić nieodpłatny nocleg i posiłek dla artystów. Dotychczas ośrodek kierował się zasadą, że jeśli dane wydarzenie jest odpłatne i biletowane, to koszt jego organizacji jest finansowany ze środków własnych MGOK.
Czy faktury dokumentujące nocleg i posiłek dla artystów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu MGOK?
Czy ośrodek kultury może odliczyć VAT wynikający z tych faktur?
Czy sfinansowanie tych wydatków z dotacji podmiotowej wpłynie na VAT i podatek dochodowy od osób prawnych?

Odliczenie VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją

Instytucja kultury otrzymała od konserwatora i MKiDN środki finansowe na remont mostu przy zamku, którego jest posiadaczem. Minister zastrzegł, że instytucja kultury musi w ciągu roku zapewnić darmowe wejścia — łącznie 28 dni. Wstęp na zamek jest odpłatny i biletowany (opodatkowany VAT). Nie przewiduje się innych wejść darmowych poza tymi wymaganymi zapisem w umowie o przyznaną dotację na remont.
Czy możliwe jest odliczenie 100% VAT od wydatków na remont mostu?