Rafał Polit

konsultant podatkowy

Stawka VAT na zajęcia w instytucji kultury

Samorządowa instytucja kultury oferuje zajęcia, m.in. jogę, pilates, taekwondo (w tym rodzinne), dźwiękoczułość (relaksacja przy dźwiękach), fitbalet z pilatesem dla dorosłych (połączenie zajęć baletowych, fitnessu i pilates), gimnastyka artystyczna dla seniorów, robotyka i programowanie dla dzieci, warsztaty naukowe — eksperymenty dla dzieci, warsztaty dietetyczne.
Jaka jest prawidłowa stawka VAT (lub zwolnienie od VAT) na opisane zajęcia?

Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej

W sezonie letnim instytucja kultury jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, np. dni miasta. W trakcie takiego wydarzenia firmy zewnętrzne prowadzą sprzedaż, np. waty cukrowej, balonów, czy też wstępu do mini wesołego miasteczka dla dzieci itp. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, a teren, na którym odbywa się wydarzenie, został jej oddany do dyspozycji na podstawie umowy użyczenia, czyli nieodpłatnie.
Jakim tytułem należy pobrać opłaty od firm zewnętrznych, sprzedających swoje towary i usługi na terenie wydarzenia?
Jak ewidencjować wpłaty gotówki od osób fizycznych, jeśli instytucja dysponuje wyłącznie kasą fiskalną w jej budynku, a opłaty pobierane są w terenie, kilka kilometrów od budynku?

Import usług spoza UE

Samorządowa instytucja kultury wykupiła na własne potrzeby dostęp do popularnego programu graficznego. Sprzedawcą jest firma z Australii, która nie posiada oddziału w UE. Po zrealizowaniu płatności Instytucja otrzymała fakturę VAT w złotych. Instytucja kultury jest zwolniona przedmiotowo z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Czy w związku z zakupem programu wystąpił import usług spoza UE dla podatnika zwolnionego z VAT? Jeśli tak, to jak należało wykazać taką transakcję?

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

  • Od 1 lipca obowiązują nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi obecnie 12%
  • Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz przywrócono — na nowych zasadach — wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

Darowizna a VAT

Instytucja kultury otrzymała defibrylator w darowiźnie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Jego wartość w zawartej umowie darowizny określono na 4000 zł. Instytucja sporządziła protokół przekazania, lecz nie zawarto w nim wartości przedmiotu darowizny w kwocie netto lub brutto. Instytucja wystawiła fakturę wewnętrzną, naliczając VAT należny i odliczając VAT naliczony.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Wyżywienie i nocleg dla artystów a odliczenie VAT

W lipcu miejsko-gminny ośrodek kultury (MGOK) będzie gościł artystów z Warszawy, którzy wezmą udział w odpłatnym i biletowanym koncercie. Koncert odbędzie się w godzinach popołudniowych i MGOK chciałby zapewnić nieodpłatny nocleg i posiłek dla artystów. Dotychczas ośrodek kierował się zasadą, że jeśli dane wydarzenie jest odpłatne i biletowane, to koszt jego organizacji jest finansowany ze środków własnych MGOK.
Czy faktury dokumentujące nocleg i posiłek dla artystów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu MGOK?
Czy ośrodek kultury może odliczyć VAT wynikający z tych faktur?
Czy sfinansowanie tych wydatków z dotacji podmiotowej wpłynie na VAT i podatek dochodowy od osób prawnych?

Odliczenie VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją

Instytucja kultury otrzymała od konserwatora i MKiDN środki finansowe na remont mostu przy zamku, którego jest posiadaczem. Minister zastrzegł, że instytucja kultury musi w ciągu roku zapewnić darmowe wejścia — łącznie 28 dni. Wstęp na zamek jest odpłatny i biletowany (opodatkowany VAT). Nie przewiduje się innych wejść darmowych poza tymi wymaganymi zapisem w umowie o przyznaną dotację na remont.
Czy możliwe jest odliczenie 100% VAT od wydatków na remont mostu?

Wytwarzanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii przez instytucję kultury

Instytucja kultury wytwarza energię elektryczną z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Ich moc nie przekracza 1 MW.
Czy energia elektryczna wyprodukowana i zużyta przez instytucję z odnawialnych źródeł energii (OZE) podlega zwolnieniu z akcyzy?
Czy w związku z wytworzeniem z OZE energii elektrycznej i jej zużyciem instytucja kultury ma obowiązek składać deklaracje akcyzowe?

Kasy fiskalne online — kiedy wymiana?

Instytucja kultury ewidencjonuje na kasie fiskalnej sprzedaż biletów na koncerty oraz odpłatności za zajęcia kulturalne.
Od kiedy instytucja kultury musi wprowadzić kasy online?
Czy sprzedaż biletów powinna odbywać się za pomocą takiej kasy?

Wynajem sceny mobilnej

Samorządowa instytucja kultury jest współorganizatorem niebiletowanego wydarzenia. Impreza ta odbywać się będzie w miejscowości, w której znajduje się siedziba drugiej współorganizującej imprezę gminnej instytucji kultury. W trakcie imprezy występować będą nieodpłatnie zespoły taneczne i wokalne z instytucji kultury.
Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też może to być usługa zwolniona z VAT?
Czy gdyby instytucja odpłatnie wynajęła jedynie scenę mobilną innej instytucji kultury na imprezę niebiletowaną, to należy zastosować stawkę 23% VAT, czy zwolnienie z VAT?
Czy odpłatność imprezy ma znaczenie przy fakturowaniu za usługę wynajmu sceny?

Stawka VAT na piknik promujący szczepienia przeciw COVID-19 oraz program artystyczny

Miejski ośrodek kultury i sportu (MOKiS) zawarł umowę z urzędem miasta (UM) na organizację pikników wraz z zapewnieniem programów artystycznych. W trakcie wydarzenia prowadzone będą szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia. MOKiS w umowie z UM zobowiązuje się do zapewnienia: reklamy w radiu, konferansjera, dmuchańców dla dzieci, małej gastronomii, zachęcania do szczepień poprzez np. rozdawanie ulotek, balonów propagujących szczepienia. Za organizację pikników MOKiS wystawi fakturę.
Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Stawka VAT na kino plenerowe

Dom kultury będący czynnym podatnikiem VAT organizuje kino plenerowe. Wstęp na wydarzenie jest biletowany.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży biletów?