Rafał Polit

konsultant podatkowy

Darowizna a VAT

Instytucja kultury otrzymała defibrylator w darowiźnie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Jego wartość w zawartej umowie darowizny określono na 4000 zł. Instytucja sporządziła protokół przekazania, lecz nie zawarto w nim wartości przedmiotu darowizny w kwocie netto lub brutto. Instytucja wystawiła fakturę wewnętrzną, naliczając VAT należny i odliczając VAT naliczony.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Wyżywienie i nocleg dla artystów a odliczenie VAT

W lipcu miejsko-gminny ośrodek kultury (MGOK) będzie gościł artystów z Warszawy, którzy wezmą udział w odpłatnym i biletowanym koncercie. Koncert odbędzie się w godzinach popołudniowych i MGOK chciałby zapewnić nieodpłatny nocleg i posiłek dla artystów. Dotychczas ośrodek kierował się zasadą, że jeśli dane wydarzenie jest odpłatne i biletowane, to koszt jego organizacji jest finansowany ze środków własnych MGOK.
Czy faktury dokumentujące nocleg i posiłek dla artystów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu MGOK?
Czy ośrodek kultury może odliczyć VAT wynikający z tych faktur?
Czy sfinansowanie tych wydatków z dotacji podmiotowej wpłynie na VAT i podatek dochodowy od osób prawnych?

Odliczenie VAT od wydatków na remont mostu sfinansowanych dotacją

Instytucja kultury otrzymała od konserwatora i MKiDN środki finansowe na remont mostu przy zamku, którego jest posiadaczem. Minister zastrzegł, że instytucja kultury musi w ciągu roku zapewnić darmowe wejścia — łącznie 28 dni. Wstęp na zamek jest odpłatny i biletowany (opodatkowany VAT). Nie przewiduje się innych wejść darmowych poza tymi wymaganymi zapisem w umowie o przyznaną dotację na remont.
Czy możliwe jest odliczenie 100% VAT od wydatków na remont mostu?

Wytwarzanie i korzystanie z odnawialnych źródeł energii przez instytucję kultury

Instytucja kultury wytwarza energię elektryczną z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych. Ich moc nie przekracza 1 MW.
Czy energia elektryczna wyprodukowana i zużyta przez instytucję z odnawialnych źródeł energii (OZE) podlega zwolnieniu z akcyzy?
Czy w związku z wytworzeniem z OZE energii elektrycznej i jej zużyciem instytucja kultury ma obowiązek składać deklaracje akcyzowe?

Kasy fiskalne online — kiedy wymiana?

Instytucja kultury ewidencjonuje na kasie fiskalnej sprzedaż biletów na koncerty oraz odpłatności za zajęcia kulturalne.
Od kiedy instytucja kultury musi wprowadzić kasy online?
Czy sprzedaż biletów powinna odbywać się za pomocą takiej kasy?

Wynajem sceny mobilnej

Samorządowa instytucja kultury jest współorganizatorem niebiletowanego wydarzenia. Impreza ta odbywać się będzie w miejscowości, w której znajduje się siedziba drugiej współorganizującej imprezę gminnej instytucji kultury. W trakcie imprezy występować będą nieodpłatnie zespoły taneczne i wokalne z instytucji kultury.
Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też może to być usługa zwolniona z VAT?
Czy gdyby instytucja odpłatnie wynajęła jedynie scenę mobilną innej instytucji kultury na imprezę niebiletowaną, to należy zastosować stawkę 23% VAT, czy zwolnienie z VAT?
Czy odpłatność imprezy ma znaczenie przy fakturowaniu za usługę wynajmu sceny?

Stawka VAT na piknik promujący szczepienia przeciw COVID-19 oraz program artystyczny

Miejski ośrodek kultury i sportu (MOKiS) zawarł umowę z urzędem miasta (UM) na organizację pikników wraz z zapewnieniem programów artystycznych. W trakcie wydarzenia prowadzone będą szczepienia przeciw COVID-19 oraz działania promujące szczepienia. MOKiS w umowie z UM zobowiązuje się do zapewnienia: reklamy w radiu, konferansjera, dmuchańców dla dzieci, małej gastronomii, zachęcania do szczepień poprzez np. rozdawanie ulotek, balonów propagujących szczepienia. Za organizację pikników MOKiS wystawi fakturę.
Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Stawka VAT na kino plenerowe

Dom kultury będący czynnym podatnikiem VAT organizuje kino plenerowe. Wstęp na wydarzenie jest biletowany.
Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży biletów?

Zajęcia w instytucji kultury — zwolnienie od VAT czy stawka VAT 8%?

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, prowadzi w ramach swojej działalności w szczególności sekcje śpiewu, tańca, mażoretek oraz nauki gry na instrumentach. Uczestnicy sekcji wnoszą opłaty za udział w zajęciach.
Czy prawidłowe do sprzedaży takich zajęć jest zastosować zwolnienie z VAT, czy też stawkę 8% VAT?

Zmiany w JPK_VAT — likwidacja oznaczenia MPP oraz doprecyzowanie stosowania kodu TP

Jak prowadzić ewidencję VAT w instytucji kultury po ostatnich zmianach w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie JPK)?

Działalność sportowa domu kultury a kasy online

Dom kultury jest czynnym podatnikiem VAT, statut umożliwia mu prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. W ofercie instytucji są m.in. odpłatne zajęcia z aerobiku, gimnastyki (PKWiU 93.13.10.0) i jogi (PKWiU 85.51.10.0).
Czy w związku z tym instytucja ma obowiązek wymiany obecnych kas fiskalnych na tzw. kasy online od 1 lipca 2021 r.?

Zwrot odsetek przez pracownika a przychód instytucji

Instytucja kultury w umowach o pracę z niektórymi pracownikami księgowości ma zawarte postanowienia wprowadzające odpowiedzialność finansową pracownika, jeśli dopuści się on nieprawidłowości w rozliczeniach. Odpowiedzialność ta polega na tym, że jeżeli nieprawidłowości spowodowane przez pracownika doprowadzą do konieczności zapłaty odsetek, np. odsetki od zaległości podatkowej, to pracownik w takim przypadku ma obowiązek zwrócić instytucji na rachunek bankowy kwotę zapłaconych przez instytucję odsetek.
Czy finansowanie odsetek z wpłat pracowników powoduje, że instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych?