konsumpcja

Wydatki na konsumpcję podczas Dni Seniora

Organizator przekazał instytucji kultury w budżecie środki na sfinansowanie Dni Seniora w poszczególnych miejscowościach. Są to wydatki głównie na konsumpcję.
Czy instytucja kultury może sfinansować takie wydatki?

Wstęp na zabawę karnawałową organizowaną przez ośrodek kultury

Ośrodek kultury organizuje zabawę karnawałową.
Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży biletów wstępu na taką zabawę?
Jaki będzie VAT na zabawę karnawałową z konsumpcją?