koszty organizacji imprezy kulturalnej

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

• Kosztem uzyskania przychodów instytucji kultury nie są koszty reprezentacji, w tym wydatki na zakup żywności i alkoholu • Zdaniem organów podatkowych reprezentacja nie oznacza jednak wystawności, a koszty związane z reprezentowaniem danego podmiotu • Wydatki instytucji kultury poniesione w związku organizacją imprezy kulturalnej nie mają charakteru reprezentacji, są więc kosztem podatkowym