miejsce świadczenia usług

Faktura za koncert zagranicznego artysty

Samorządowa instytucja kultury zorganizowała koncert zagranicznego wykonawcy. Wykonawca, który — jak oświadczył — rozlicza się z VAT w Niemczech, wystawił fakturę w języku polskim i niemieckim.
Czy instytucja kultury ma obowiązek rozliczenia VAT?

Usługi kulturalne dla ambasady RP z siedzibą w Rosji

Zespół działający przy domu kultury ma występy na terenie ambasady RP w Rosji. Ambasada nie jest podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT. Dom kultury ma wystawić fakturę za usługę kulturalną. Ambasada wskazuje, że usługa ta nie podlega VAT w Polsce.
Czy należy wystawić fakturę NP odwrotne obciążenie czy też w inny sposób?

Miejsce świadczenia usług kulturalnych

• Określenie miejsca świadczenia jest konieczne, aby ustalić, gdzie dana usługa kulturalna jest opodatkowana • Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne wykonywanych na rzecz podatników jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają • Miejscem świadczenia pozostałych usług kulturalnych na rzecz podatników jest miejsce, gdzie odbiorca usługi ma siedzibę lub miejsce stałego prowadzenia działalności