NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Umorzenie pożyczki jest przychodem biblioteki

Biblioteka w 2014 r. wybudowała budynek częściowo ze środków z dotacji z Instytutu Książki, a częściowo z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Ponieważ jest to budynek pasywny, po dwóch latach po spełnieniu określonych w umowie warunków, 80% wartości kredytu zostanie umorzone. Ze względu na to, że zaciągnięty kredyt to środki własne biblioteki, kwota amortyzacji budynku w 2015 r. jest znaczna. Amortyzację biblioteka ujęła w kosztach, a nie przez rozliczenia międzyokresowe przychodów, co spowodowało stratę za 2015 r. Część straty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego biblioteka pokryła ze środków z funduszu instytucji kultury, a część straty zaksięgowano na stronie Wn funduszu rezerwowego. Aby fundusz rezerwowy był w 2016 r. dodatni, gmina udzieliła bibliotece na spłatę rat kredytu i odsetek pożyczki, którą pod koniec roku miała umorzyć.
Jak zaksięgować umorzenie kredytu przez NFOŚiGW i umorzenie pożyczki przez organizatora?

PCC od nieoprocentowanej pożyczki dla ośrodka kultury

Samorządowy ośrodek kultury jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z realizacją projektu polegającego na termomodernizacji budynku, ośrodek otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umowa o dofinansowanie zakładała ponoszenie wydatków przez ośrodek, a następnie, po weryfikacji dokumentów, NFOŚiGW zwracał środki finansowe. Aby zachować płynność finansową, ośrodek otrzymał od organizatora, czyli gminy, nieoprocentowaną pożyczkę (nie dla celów działalności gospodarczej).
Czy od umowy pożyczki udzielonej ośrodkowi kultury przez organizatora należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)?