obowiązki instytucji

Nowe zasady wypełniania świadectwa pracy

  • Od początku tego roku obowiązują nowe zasady wypełniania świadectw pracy: m.in. nie podaje się już w nich rodzaju zakończonych umowy o pracę
  • W wyznaczonym miejscu i w określony sposób informuje się o uprawnieniach rodzicielskich, z których skorzystał odchodzący z pracy pracownik
  • Trzeba zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące prostowania i uzupełniania świadectw pracy

Obowiązki instytucji kultury jako użytkownika obiektu budowlanego

• Instytucje kultury użytkując obiekty budowlane, muszą przestrzegać nie tylko przepisów prawa budowlanego • Dyrektor lub kierownik instytucji kultury odpowiada za zdrowie i życie pracowników i osób przebywających na terenie obiektu • Oznakowanie m.in. dróg ewakuacyjnych jest obowiązkowe