planowanie wydatków

Jak konstruować budżet, aby na wszystko wystarczyło

• Planując budżet na przyszły rok, instytucje kultury muszą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez organizatora • W trudnych czasach konieczna jest kalkulacja z ołówkiem w ręku i postępowanie w myśl zasady: więcej za mniej • Plan finansowy powinien uwzględniać środki od organizatora, ale nie powinno w nim zabraknąć przychodów, o które instytucja postara się sama

Nieplanowane wydatki w instytucjach kultury

• Kierownik instytucji kultury może dokonać zmian w planie finansowym • Środki otrzymane z ubezpieczenia wykorzystuje się na naprawę • W zależności od klasyfikacji zdarzenia odszkodowanie zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych lub zysków nadzwyczajnych