praca w szczególnych warunkach

Dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach

Bibliotekarz pracuje dodatkowo jako archiwista. Jest to praca w zimnym pomieszczeniu, przy sztucznym oświetleniu, w kurzu.
Czy za dodatkową funkcję archiwisty zakładowego przysługuje mu dodatek?

Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w instytucjach kultury

• Pracownikom instytucji kultury za wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze przysługuje emerytura pomostowa i dodatek specjalny • Emerytura pomostowa oraz dodatek specjalny za pracę w szczególnych warunkach należy się tylko tancerzom • Dyrektor instytucji kultury może rozszerzyć katalog prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia pracowników do dodatku specjalnego