progi stosowania pzp

Nowe zasady zamówień publicznych dla instytucji kultury

bull; Nowy limit wartości zamówień, do których nie stosuje się procedur wynikających z pzp, wynosi obecnie 30 000 euro bull; Instytucje kultury nie mają obowiązku stosowania pzp do niektórych zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej bull; Nie muszą też wymagać od artystów i wykonawców oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu