przekształcenie

Status instytucji kultury grupującej kilka instytucji

Kilka lat temu rada miejska zlikwidowała samorządową instytucję kultury — ośrodek kultury, a jej majątek i działalność przekazała bibliotece. Przez kolejne 5 lat bibliotece udało się odbudować działalność właściwą dla ośrodka kultury tak, że w zasadzie obecnie prowadzi bibliotekę z 9 filiami, a także dom kultury z koncertami, spektaklami, warsztatami itd. W świetle prawa jest on jednak filią biblioteki, co zamyka drogę do aplikowania o środki właściwe dla domów czy centrów kultury, chociaż prowadzi działalność w takim zakresie.
Co zrobić, aby biblioteka zyskała status samorządowej instytucji kultury, w skład której wchodzi dom kultury, ośrodek kultury lub centrum kultury i sztuki?
Czy jeśli organizator zmieni statut, dodając jej działalność właściwą dla domu czy centrum kultury i zawnioskuje o rozszerzenie PKD, to stanie się ona w rozumieniu prawa „biblioteką posiadającą status samorządowej instytucji kultury, w skład której wchodzi dom kultury, ośrodek kultury lub centrum kultury i sztuki”?

Fundusz instytucji kultury po przekształceniu z zakładu budżetowego

Instytucja kultury została utworzona w kwietniu 2016 r. z zakładu budżetowego. Jako mienie wydzielone przyjęto zakupione na początku 2016 r. środki trwałe, należności z tytułu nadpłat dostawcom oraz towary przeznaczone do obrotu. Należność została spłacona, towary sprzedane, naliczono amortyzację od środków trwałych.
Czy o wartość tych operacji należy pomniejszyć fundusz instytucji kultury i zaksięgować na pozostałe przychody?