przychód z biletów

Odliczenie VAT od wydatków na organizację „Dni gminy”

Zgodnie ze statutem samorządowej instytucji kultury, jej działalność polega m.in. na promocji gminy — na organizacji i przeprowadzaniu imprez oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, organizacji dożynek, a także imprez turystyczno-sportowych. W tym roku instytucja zorganizowała „Dni gminy” — imprezę o charakterze odpłatnym. Każdy uczestnik (poza zaproszonymi gośćmi VIP) otrzymał bilet wstępu i paragon fiskalny. Dodatkowo, dzięki organizacji imprezy instytucja uzyskała przychody z reklamy i wynajmu stoisk handlowych. Nie otrzymała dotacji celowej na organizację imprezy. Koszt zorganizowania dni gminy przewyższył przychody z niej uzyskane, a część kosztów instytucja kultury pokryła z dotacji podmiotowej od organizatora.
Czy w takich okolicznościach instytucja może odliczyć 100% VAT naliczonego od wydatków bezpośrednio związanych z organizacją „Dni gminy”?
Czy fakt, że impreza nie przyniosła dochodu, wpływa na zakres prawa instytucji do odliczenia VAT naliczonego?

Zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej w instytucjach kultury

Instytucja kultury wprowadziła kasę fiskalną w 2013 r. Sprzedaż usług dla odbiorców instytucjonalnych, np. za najem powierzchni, instytucja dokumentuje poprzez wystawienie faktury sprzedaży. Następnie do kopii tej faktury dołącza się paragon fiskalny. Instytucja organizuje zabawę karnawałową i sprzedaż biletów odbywa się na kilka dni przed imprezą oraz w dniu imprezy. Osoba, która wpłaca pieniądze za udział w zabawie, otrzymuje paragon fiskalny i jest on jednocześnie biletem wstępu. Wpływy do kasy kasjerka dokumentuje w miesięcznym raporcie kasowym dobowym paragonem fiskalnym z danego dnia. Na podstawie jakiego dokumentu należy zaksięgować przychody z biletów? Czy dla celów rachunkowości sporządza się dodatkowy dokument księgowy?