punkt informacji turystycznej

Kwalifikacja wydatków strukturalnych w obszarze VII Kultura

• Są problemy z klasyfikacją wydatków w kodach 58, 59 i 60 • W rozporządzeniu ministra finansów nie ma szczegółowych wytycznych • Mimo to księgowy instytucji kultury musi prawidłowo klasyfikować wydatki