urlop proporcjonalny

Ponowne zatrudnienie pracownika a wymiar urlopu

Pracownik instytucji zwolnił się z pracy w trybie natychmiastowym, a dyrektor zgodził się na jego warunki, wypłacając mu ekwiwalent za niewykorzystane 11 dni urlopu wypoczynkowego. Po 2 tygodniach dyrektor zatrudnił tego samego pracownika.
Jak teraz policzyć jego urlop? Czy proporcjonalnie do czasu trwania nowej umowy?

Kiedy pracownik instytucji kultury nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

• Pracownicy instytucji kultury, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy, nabywają prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego im po przepracowaniu roku • W niektórych przypadkach pracownik nie nabędzie w instytucji kultury urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, tylko w wymiarze proporcjonalnym • Urlop wypoczynkowy należy się tym pracownikom lub pracownicom instytucji kultury, którzy korzystają z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich