zarządzanie kryzysem

Jak feniks z popiołów… Zamienić kryzys w szansę

  • Kryzys to nie tylko trudności do pokonania, ale także okazja do zmiany
  • Przeciwności często pozwalają zintegrować ludzi, a wspólnie łatwiej jest osiągnąć cel
  • Wielu poważnym problemom można zapobiec — dlatego nie wolno ignorować sygnałów płynących z instytucji i jej otoczenia

Jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej?

• Sytuacja kryzysowa w instytucji kultury wcześniej czy później się pojawi • Kryzysu nie należy się bać — można przekuć go w cenną lekcję, która pozytywnie wpłynie na rozwój instytucji • W trudnych sytuacjach emocje są bardzo złym doradcą