zwiększenie wymiaru etatu

Dwie umowy pracownika: na czas nieokreślony i na zastępstwo

Dom kultury zatrudnia pracownika na umowę na czas nieokreślony na 1/5 etatu oraz na 1/5 etatu na zastępstwo za pracownicę na urlopie wychowawczym. Dyrektor domu kultury chce wcześniej rozwiązać z pracownikiem umowę na zastępstwo (przed powrotem pracownicy z urlopu wychowawczego) i zwiększyć jego wymiar pracy do pełnego etatu do umowy na czas nieokreślony.
Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo jeszcze w czasie nieobecności zastępowanego pracownika? Czy można zastosować porozumienie stron, żeby zwiększyć wymiar czasu pracy w ramach umowy na czas nieokreślony? Czy po zakończeniu umowy na zastępstwo konieczne jest wydanie świadectwa, pomimo że pracownik nadal będzie pracował, tyle że już na pełny etat na podstawie umowy na czas nieokreślony?