zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Zakup eksponatów od osoby fizycznej

Instytucja kultury ma w swojej strukturze organizacyjnej dział historyczny. Zakupuje eksponaty (muzealia) od osób fizycznych. Zdarzenie dokumentowane jest rachunkiem wystawianym przez osobę sprzedającą.
Jakie są skutki podatkowe takiego zdarzenia dla osoby fizycznej?

Instytucje kultury nie są podmiotowo zwolnione od PCC

Czy samorządowa instytucja kultury jest podmiotowo zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

Zakup komputera od osoby fizycznej a złożenie deklaracji w PCC

Muzeum kupiło od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży używany komputer o wartości 800 zł. W związku z tym, że wartość komputera nie przekracza 1000 zł, muzeum nie musi płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Czy mimo wszystko instytucja kultury powinna złożyć deklarację PCC?