Główna księgowa gminnego ośrodka kultury (GOK) od sierpnia 2015 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu zagrożonej ciąży, a w październiku urodziła dziecko i do końca roku korzystała z urlopu macierzyńskiego. Na czas jej nieobecności na podstawie umowy na zastępstwo pracuje inna osoba. Nagroda roczna dla głównego księgowego w GOK jest jedyną formą dodatkowego wynagrodzenia, jaką osoba zatrudniona na tym stanowisku może otrzymać — nie przysługują mu żadne premie, dodatki specjalne ani nagrody za szczególne osiągnięcia, a ponieważ jest to stanowisko samodzielne, to nie otrzymuje też dodatku funkcyjnego.
Od 1 października 2015 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa). Zmiany w ustawie kominowej wprowadził art. 111 Ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (dalej: nowelizacja ustawy kominowej). Z dodanego do ustawy kominowej art. 10 ust. 1b wynika m.in., że można przyznać nagrodę roczną uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków. Do nowelizacji ustawy kominowej nie wydano żadnych przepisów przejściowych.
Czy to oznacza, że nie można przyznać i wypłacić głównej księgowej (będącej na macierzyńskim i tej, która jest na zastępstwo) nagrody rocznej proporcjonalnie za okres przepracowany — odpowiednio 7 i 5 miesięcy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.