Instytucja kultury zwiększa odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na każdego emeryta, nad którym sprawuje opiekę socjalną. Od 30 stycznia 2023 r. pracownik przeszedł na emeryturę, a 19 września 2023 r. ponownie podjął pracę u dotychczasowego pracodawcy. Odpis zwiększający na emeryta naliczono od 30 stycznia 2023 r. do końca 2023 r. i w wyliczonej w ten sposób kwocie przelano na rachunek bankowy ZFŚS.
Czy w wyniku ponownego zatrudnienia emeryta należy dokonać korekty na koniec roku w związku z naliczeniem zwiększonego odpisu (tj. czy powinien być liczony tylko okres od 30 stycznia do 18 września 2023 r., gdy emeryt nie pracował u tego pracodawcy)?
Jeśli powinna nastąpić korekta w odpisie na emeryta, to czy istnieje możliwość dokonania zwrotu przelanych w 2023 r. środków na rachunek bankowy w bieżącym roku?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.