W umowie o przyznanie pomocy na zadanie „Zakup wyposażenia do biblioteki” jest zapis, że beneficjent zobowiązuje się do wprowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości. Czy to znaczy, że biblioteka nie może zastosować kont, które już ma zapisane w polityce rachunkowości? Zakup wyposażenia obejmuje krzesła, biurka, stoły, regały, telewizor itp. Czy wszystkie te środki zakwalifikować do środków trwałych (niektóre ceny jednostkowe są niskie)?
W polityce mamy zapis, że środki trwałe o wartości do 1000 zł należy zaliczyć bezpośrednio w koszty, od 1000 zł do 3500 zł uznać za środki trwałe amortyzowane jednorazowo i powyżej 3500 zł jako środki trwałe amortyzowane liniowo. Czy można zaliczyć do wydatków strukturalnych wyposażenie biblioteki zakupione z:

  1. funduszy otrzymanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: PROW)?
  2. dotacji od organizatora?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: