• Biblioteka organizuje spotkania literackie z autorami na miejscu i w innych placówkach. Wpływy z wystawionych innym bibliotekom faktur za spotkania literackie z danym autorem biblioteka przeznacza na sfinansowanie kolejnego spotkania literackiego. Biblioteka organizuje także spotkania literackie sfinansowane z Programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet Promocja czytelnictwa. Czy wydatek sfinansowany wpływem od innych bibliotek, a także z programu MKiDN można zaliczyć do wydatków strukturalnych w kodzie 60?
  • Biblioteka publiczna utrzymuje się z dotacji podmiotowej. W statucie biblioteki jest zapis, że celem biblioteki jest m.in. organizacja zadań dla społeczeństwa. Czy organizacja prelekcji w celu promocji czytelnictwa, stażu dla osoby bezrobotnej (bon stażowy), zakup plakatów promujących czytelnictwo są wydatkiem strukturalnym, skoro wydatki finansowane z dotacji bieżącej nie mogą być wydatkami strukturalnymi?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.