Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora protokołem zdawczo-odbiorczym zwiększenie wartości posiadanego budynku. W protokole organizator określił wartość inwentarzową wykonanych prac w budynku na 200 000 zł oraz dokonane przez niego umorzenie w wysokości 39 000 zł.
Jak instytucja kultury powinna zaewidencjonować przyjęcie środka trwałego w swoich księgach rachunkowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.