Instytucja kultury wzięła udział w projekcie, w ramach którego otrzymała komplet komputerów mających służyć do przeprowadzania zajęć. Komputery przekazano instytucji protokołem zdawczo-odbiorczym. W umowie dotyczącej użytkowania sprzętu jest zastrzeżenie, że instytucja ponosi koszty eksploatacji, napraw, a w razie zniszczenia – płaci karę. Po okresie trwania projektu komputery przechodzą na własność instytucji.
Czy instytucja powinna przyjąć komputery na stan środków trwałych w momencie przekazania, czy po zakończeniu projektu?
Jak ująć tę operację w księgach?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: