Organizator nakazał instytucji kultury stosowanie następującej formuły w planie finansowym: przychody – koszty + dotacje na inwestycje – dotacje na inwestycje + stan należności na początek okresu (wartość dodatnia) – stan należności na koniec roku (wartość ujemna) + stan zobowiązań na początek okresu (wartość ujemna) + stan zobowiązań na koniec okresu (wartość dodatnia) + stan środków pieniężnych na początek roku + stan środków na koniec roku + amortyzacja inna niż z finansowana dotacji + wartość sprzedanych towarów i materiałów.
Czy taka formuła jest prawidłowa?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.