Instytucja kultury opłaciła zaległe składki od umów cywilnoprawnych za okres 2018–2020 (wykazane podczas kontroli ZUS w 2021 r.). Wartość uregulowanego w 2021 r. zobowiązania z lat ubiegłych w kwocie 10 000 zł (strata) widnieje na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. Wynik finansowy 2021 roku w kwocie 2000 zł (zysk) zwiększył w 2022 r. fundusz rezerwowy instytucji na podstawie zarządzenia organizatora (prezydenta miasta) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.
Czy wynik finansowy (strata) wynikający z opłacenia zaległych składek za lata ubiegłe zapisany na koncie 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” (10 000 zł) należy przeksięgować na fundusz rezerwowy na podstawie zarządzenia dyrektora, czy też wymaga zatwierdzenia przez prezydenta miasta?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.