W 2022 r. centrum kultury otrzymało od gminy dotację celową w kwocie 45 000 zł na organizację w czasie wakacji wycieczek dla dzieci i młodzieży, które są działaniami statutowymi.
Gdzie w rachunku zysków i strat należy ująć otrzymaną dotację celową?
Czy dotację celową należy ująć w CIT-8/O w pozycji „Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych” wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.