Biblioteka ma obowiązek ustalania przypadających im należności pieniężnych, w tym o charakterze cywilnoprawnym, oraz terminowego podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązania (art. 42 ust. 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dalej: ustawa o finansach publicznych). Poza tym sposób dokumentowania, ujmowania w księgach rachunkowych i rozliczania kar umownych biblioteka powinna opisać w swojej polityce rachunkowości (art. 10 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).
Jak wobec tego powinno się wprowadzić zapis w polityce rachunkowości, żeby np. określić kwotę przekazania przez kierownika wypożyczalni do działu księgowości informacji o wystąpieniu kary na koncie czytelnika? Monity są wysyłane, ale egzekwowanie kar przekracza wartość książek.

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.