kary w bibliotece

Opłaty za przetrzymywanie książek w okresie epidemii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także z regulaminem dotyczącym udostępniania zbiorów biblioteki — biblioteka pobiera opłaty za nieterminowe przetrzymywanie książek.
Czy w związku ze stanem epidemii biblioteka może zaniechać wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych?
Czy w obecnej sytuacji jest to naruszenie Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: ustawa o dyscyplinie finansów publicznych) z tytułu nieustalenia i niedochodzenia należności?

Kaucje i opłaty za niezwrócenie książki w terminie a odliczenie VAT od zakupów

  • Niedawno NSA wydał niezwykle istotne orzeczenie dla bibliotek pobierających opłaty za przetrzymywanie książek
  • Orzeczenie rozstrzyga, czy tzw. kaucja czytelnicza oraz opłata za opóźnienie w zwrocie książek jest czynnością podlegającą VAT
  • NSA uznał, że są to czynności niepodlegające opodatkowaniu, a VAT od wydatków związanych np. z zakupem książek nie podlega odliczeniu, gdyż w całości jest związany z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT

Znaczki pocztowe jako element kalkulacyjny kary za przetrzymanie książek w bibliotece

Czytelnicy, którzy przetrzymują wypożyczone książki otrzymują z biblioteki listy polecone z prośbą o ich zwrot. Gdy przynoszą książki, biblioteka obciąża ich karą za przetrzymane pozycje biblioteczne i kosztami, które poniosła na znaczki pocztowe. Pieniądze przyjmowane są na kasę fiskalną w dwóch osobnych pozycjach. Zwrot za znaczki pocztowe jest przyjmowany w ich nominalnej wartości — biblioteka nie nalicza żadnej marży.
Czy biblioteka może przyjmować wpłaty za znaczki pocztowe ze stawką zwolnioną?

Brak kasy w bibliotece a kary i kaucje

Na kierownictwie bibliotek spoczywa obowiązek określenia procedur dokonywania wydatków ze środków publicznych. Jakich więc zapisów powinien w polityce rachunkowości dokonać dyrektor małej biblioteki publicznej, która nie prowadzi kasy i rozliczeń środków pieniężnych dokonuje w formie bezgotówkowej, a w regulaminie wypożyczeń ma zapisy, że są pobierane kary i kaucje. Czy oprócz „polecenia przelewu” są inne możliwości do zastosowania w tym przypadku?