Instytucja kultury użytkowała budynek na podstawie umowy użyczenia od gminy, której jest organizatorem. W tym roku przeniosła się do nowej siedziby. W starym budynku pozostały, po porozumieniu z gminą, środki trwałe, które przekazano jej protokołem. Instytucja kultury zakup tych środków finansowała z dotacji celowych. Przekazane środki trwałe nie zostały całkowicie zamortyzowane, więc na koncie przychodów przyszłych okresów widnieją salda odpowiadające niezamortyzowanej wartości środków trwałych.
Jak w takim przypadku powinny wyglądać księgowania?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: