W gminnej bibliotece publicznej (samorządowej instytucji kultury) zmieniono zapis w polityce rachunkowości dotyczący sposobu ujęcia w księgach rachunkowych zakupu książek. Od tego momentu zakupy książek jako niskocennych środków trwałych księgowane są za pomocą konta 400 „Amortyzacja”, a ich amortyzacji dokonuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
Czy w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) zakup książek należy wpisać w pozycję „Amortyzacja”? Czy błędem będzie ujęcie go w pozycji „Zużycie materiałów i energii”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.