Wynik finansowy instytucji kultury jest ujemny.

1. Przychody:
a) sprzedaży usług statutowych — 152 158,69 zł,
b) sprzedaż biletów wstępu do centrum „Sowa” — 8770,00 zł,
c) przychody z najmu — 82 600,38 zł,
d) projekt Euroregion — 40 466,93 zł,
e) dotacja podmiotowa — 799 000,00 zł,
f) dodatnie odsetki na rachunku bankowym — 546,64 zł,
g) wpłaty za zajęcia — 27 594,00 zł,
h) przychód z reklamy — 5000,00 zł,
i) przychód z refaktur — 4652,43 zł,
j) pozostałe przychody (wpływ zwiększonych zapłat za faktury — wyjaśnienia z poprzednich lat) — 0,17 zł,
k) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek — 10 041,00 zł.

2. Koszty:
a) ujemne różnice kursowe — 575,48 zł,
b) koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zakup alkoholu) — 1843,12 zł,
c) amortyzacja środków trwałych — 1870,24 zł,
d) koszty pokryte z dotacji podmiotowej — 799 000,00 zł,
e) zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej — 10 041,00 zł,
f) koszty pokryte z projektu Euroregion — 40 466,93 zł,
g) koszty pokryte z dochodów własnych — 279 289,11 zł,
h) zwrócone dodatnie odsetki bankowe od dotacji z Biblioteki Narodowej — 17,16 zł.
W którym miejscu w nocie podatkowej i zeznaniu CIT-8 należy uwzględnić poszczególne przychody i koszty?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: