Instytucja kultury otrzymała od firmy, która wygrała przetarg na usługi budowlane, środki pieniężne jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Środki te przelała na oddzielne konto i założyła na nie lokatę na dwa lata. Na koniec roku środki te pozostają więc na kontach Wn 139 „Rachunek bankowy lokaty” i Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”. Na te usługi budowlane instytucja otrzymała dofinansowanie z UE i dotację celową od organizatora.
W której części rachunku zysków i strat ująć środki z tych dotacji?
Jak prawidłowo ująć środki pieniężne od firmy w bilansie po stronie aktywów i pasywów? Czy należy je również ująć w rachunku zysków i strat?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.