Samorządowa instytucja kultury rozlicza VAT od zakupu w części. Na wydatki majątkowe (zakup środków trwałych) otrzymuje dotacje celowe od organizatora bez wskazania w umowie dotacyjnej, czy jest to kwota brutto czy netto. Wartość początkowa środków trwałych (przy założeniu, że jest tylko faktura zakupu) ustalana jest jako wartość netto z faktury plus nieodliczona część VAT. Do tej pory instytucja rozliczała dotacje celowe od organizatora na wydatki majątkowe w kwocie brutto i takie rozliczenia były przyjmowane bez zastrzeżeń (organizator miał przedstawiane zarówno faktury, ich dekretację, jak i potwierdzenia ich opłacenia).
W jakiej wartości środek trwały powinien znaleźć się w planie finansowym w części „Środki na wydatki majątkowe” — w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Jak rozliczyć dotację celową z organizatorem – w wartości brutto czy w wartości początkowej środka trwałego?
Czy jeśli organizator nie określi dokładnie sposobu rozliczania dotacji (zarówno podmiotowej, jak i celowej) na nabycie środka trwałego, oraz tego, czy ma to być ujęcie netto czy brutto, to czy wówczas należy stosować zasadę, że wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę należną sprzedawcy (czyli kwota brutto z faktury)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: