W polityce rachunkowości instytucji kultury wprowadzono zapisy, z których wynika, że środki trwałe o wartości:

  • do 500 zł — zaliczane są w koszty materiałów w momencie zakupu, nie obejmuje się ich ewidencją, nie nadaje się im numerów inwentarzowych (z wyjątkiem mebli i sprzętu komputerowego, który zawsze jest objęty ewidencją ilościowo-wartościową);
  • 501 zł — 1000 zł — zaliczane są w koszty materiałów w momencie zakupu, objęte są ewidencją ilościową (za wyjątkiem mebli i sprzętu komputerowego, który jest objęty ewidencją ilościowo-wartościową);
  • 1001 zł — 10 000 zł — ewidencjonowane są na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i amortyzowane jednorazowo;
  • powyżej 10 000 zł — ewidencjonowane są na koncie 010 „Środki trwałe” i amortyzowane w czasie.

Czy takie zapisy są prawidłowe?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.